Skogen

Borstbäcken, Skåne
Blommande Ramslök i Skytteskogen - Skåne.
Blommande Ramslök i Skytteskogen – Skåne.
Höst i Prästaskogen - Skåne.
Höst i Prästaskogen – Skåne.
Granskog - Skåne
Granskog – Skåne
Mellan löv och gran - Skåne.
Mellan bok och gran – Skåne.